Katarzyna Jannasz
Odsłony: 11316

INFORMACJA

Od stycznia 2023 r. zmieniają się stawki za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej:

STAWKA ŻYWIENIOWA WYNOSI

  •   6,00 zł – uczniowie szkoły podstawowej
  • 12,00 zł – przedszkolaki z oddziałów przedszkolnych

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO I TERMIN PŁATNOŚCI

Płatności dokonujemy na poniższy numer rachunku bankowego:
95 9226 0005 0024 4616 2000 0010 /Bank Spółdzielczy/
(w tytule płatności należy wpisać: Płatność za obiady za miesiąc……, imię i nazwisko ucznia, klasę).

Opłatę dokonujemy z DOŁU, tzn. do dnia 10 następnego miesiąca po miesiącu żywionym

Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady.

Z tytułu nieterminowego uiszczania opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej pobierane są odsetki ustawowe od dnia następnego po dniu upływu terminu płatności.

W przypadku niedokonania płatności we wskazanym terminie dziecko zostanie wypisane z listy korzystających ze stołówki szkolnej

REZYGNACJA Z OBIADÓW

Całkowitą rezygnację dziecka z obiadów należy zgłosić w terminie poprzedzającym nowy miesiąc rozliczeniowy.

ZGŁOSZENIE NIEOBECNOŚCI W PRZYPADKU CHOROBY

Nieobecność dziecka na obiedzie można zgłaszać intendentowi szkoły bezpośrednio (pokój nr 8) lub pod numerem telefonu 25-758-21-22 wew. 115 do godziny 15:30 w dniu poprzedzającym nieobecność, a w szczególnych przypadkach do godz. 9:00 tego samego dnia.

Tylko zgłoszona wcześniej nieobecność dziecka będzie uwzględniana przy płatności.

 

ZAPISY NA OBIADY NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Zapisy uczniów klas I – VIII na rok szkolny 2023/2024 odbywają się do dnia 5 września 2023r.
Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów klas I – VIII  do dnia 5 września 2023r. wypełniają Kartę zgłoszenia na obiady
Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych do dnia 5 września 2023r. wypełniają oświadczenia w sprawie wyżywienia

KARTA ZGŁOSZENIA
  OŚWIADCZENIE
uczniowie   oddzia przedszkolny

Wypełnioną kartę / oświadczenie należy złożyć u intendenta (pokój nr 8)

Kategoria: