Iwona Dróżdż

10

Kolejny projekt ponadnarodowej mobilności uczniów PO WER (trzecia edycja) "Pasjonaci natury i kultury..." zrealizowany! Grupa 20 uczniów pod opieką 4 nauczycieli w dniach 05.03.2022r. - 12.03.2022r. poleciała na tydzień do Portugalii w celu odbycia zajęć wspólnie z uczniami ze szkoły partnerskiej Escola Secundária Dr. Joaquim G. Ferreira Alves.

Czytaj więcej: Wizyta w Porto w ramach projektu „Pasjonaci natury i kultury – przyrodnicze, ekologiczne i...
K. Trojanek

20 listopada 2021 r. rozpoczęliśmy zajęcia przygotowujące uczniów do mobilności w ramach realizacji trzeciego już projektu "Ponadnarodowej mobilności uczniów" PO WER w naszej szkole. W ramach zajęć merytoryczno-pedagogicznych, uczniowie zostali zapoznani m.in. z prawami i obowiązkami uczestników projektu, założeniami i działaniami projektowymi oraz zasadami bezpiecznego zachowania i szczególnych środków ostrożności w czasie pandemii COVID. Odbyły się również warsztaty ekologiczne nt. znaczenia wody w życiu codziennym. Projekt "Pasjonaci natury i kultury" realizujemy we współpracy z portugalską szkołą w Porto, dlatego też odbyły się również warsztaty językowo-kulturowe poświęcone historii, geografii, kulturze, zabytkom, kuchni i językowi tego kraju i regionu. Warsztaty przeprowadzili dla nas w dniu dzisiejszym (04.12.2021 r.) zagraniczni wolontariusze EKS z Fundacji EBU. Sobota z POWERem była super!!!        

Przygotowania do mobilności PO WER 3 Portugalia          

                                                              

POWER zajecia przygotowawcze 

Iwona Dróżdż

249650904 2975133902704914 5847291587669761041 n

Wizyta przygotowawcza przedsięwzięcia Pasjonaci natury i kultury – przyrodnicze, ekologiczne i kulturowe inspiracje słowem, dźwiękiem, tańcem i pędzlem malowanerealizowanego w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

W ostatnim tygodniu października 2021 roku panie koordynatorki projektu poleciały do Porto w Portugalii, aby przygotować mobilność uczniów. Głównym celem wizyty było podpisanie umowy z Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves w Valadares dzielnicy pięknego Porto w Portugalii.

Czytaj więcej: Wizyta przygotowawcza przedsięwzięcia „Pasjonaci natury i kultury”
Iwona Dróżdż

Od października 2021 roku w naszej szkole rozpoczynamy realizację projektu Pasjonaci natury i kultury – przyrodnicze, ekologiczne i kulturowe inspiracje słowem, dźwiękiem, tańcem i pędzlem malowane w ramach ogólnopolskiego projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest odpowiedzią na zainteresowanie naszych uczniów i ich rodziców możliwościami finansowania wyjazdów zagranicznych. Na jego realizację otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 118 987,00 zł.

W ramach projektu grupa 20 uczniów (z klas VI, VII, VIII) pod opieką 4 nauczycieli poleci na tydzień do Portugalii w celu odbycia zajęć wspólnie z uczniami Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves w Porto. Przed pobytem w Porto uczniowie przygotują się do mobilności. Dodatkowe zajęcia obejmą przygotowanie językowe ze szczególnym naciskiem na komunikację. Uczniowie poznają i utrwalą słownictwo związane z tematyką projektu oraz będą ćwiczyć wypowiedzi w języku angielskim.

Uczestnicy wyjazdu zostaną wyłonieni w rekrutacji z zachowaniem równych szans. Rekrutacja odbywać się będzie w październiku w dwóch etapach.

Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w oparciu o równość szans bez względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, wyznanie itp.