Odsłony: 5152

12 października 2012 roku w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Mińsku Mazowieckim odbyła się uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej połączona z otwarciem hali widowiskowo-sportowej.

Dzień Edukacji Narodowej i otwarcie hali sportowej ZSM nr 1

12 października 2012 roku podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej dokonano oficjalnego otwarcia hali widowiskowo – sportowej przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Mińsku Mazowieckim. Gospodarzami połączonej uroczystości byli: burmistrz miasta pan Marcin Jakubowski i dyrektor ZSM nr 1 pan Tomasz Ciechański.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: ks. Infułat Jan Byrski - proboszcz parafii pw. św. Antoniego z Padwy, pan Michał Nurzyński, który reprezentował posła Czesława Mroczka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, pan Krzysztof Płochocki – wicestarosta powiatu mińskiego, pan Mirosław Krusiewicz - dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, pan Leszek Celej - radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego i dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej, pan Dariusz Kulma – przewodniczący Rady Miasta i Radni Rady Miasta, pan Zbigniew Grzesiak - burmistrz miasta pięciu kadencji, pan Andrzej Cudny i pan Krzysztof Wrzosek - prezesi i właściciele Firmy REMEX - wykonawcy remontu szkoły i budowy hali sportowej oraz dowódcy i komendanci służb mundurowych, księża proboszczowie i wikariusze mińskich parafii, dyrektorzy, naczelnicy i kierownicy mińskich instytucji, dyrektorzy i nauczyciele szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz ich Przyjaciele i Darczyńcy, prezesi związków zawodowych, stowarzyszeń, towarzystw i organizacji działających na terenie miasta i powiatu, Miejska Orkiestra Kameralna i chóry Miejskiej Szkoły Artystycznej i Szkoły Podstawowej nr 1 oraz rodzice, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Miejskich nr 1.

Ceremonia rozpoczęła się symbolicznym przecięciem wstęgi i poświęceniem obiektu.
Podczas przemówień pracownikom mińskich szkół składano serdeczne życzenia, natomiast słowa uznania skierowano do wszystkich, którzy przyczynili się do budowy nowego obiektu. Mówiono o trudnościach, jakie trzeba było pokonać przy realizacji tego zadania. Nie kryto zadowolenia, że udało się je pokonać i możliwe jest przekazanie hali społeczeństwu miasta. Hala sportowa jest nowoczesnym obiektem, spełniającym wszelkie standardy bezpieczeństwa. Dyrektor ZSM nr 1 Tomasz Ciechański podziękował za zaangażowanie w sprawę remontu i budowy, wręczając pamiątkową statuetkę Urzędowi Marszałkowskiemu, Burmistrzowi Miasta, Radzie Miasta, Firmie REMEX oraz imiennie Panu Mirosławowi Krusiewiczowi.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz miasta nagrodził wyróżnionych dyrektorów i nauczycieli mińskich szkół i przedszkoli oraz podziękował rodzicom i sponsorom, którzy wspierają nasze placówki w ich codziennej pracy. Słowa uznania za współpracę z miastem i szkołami skierowano również do stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Atrakcją uroczystości były zawody sportowe z udziałem gości oraz program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1. Piątkowe spotkanie umilała Miejska Orkiestra Kameralna i połączone chóry MSA i SP1.

Kategoria: