Małgorzata Chodorek
Kategoria:

4326799186517872494

Dnia 20 października 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim odbył się finał X Powiatowego Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego EKOŻACZEK 2023, który objęty został patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświatylogomko oraz Nadleśnictwa Mińsk Mazowieckilogo lasy.
Celem konkursu było uwrażliwienie na piękno i bogactwo środowiska naturalnego, propagowanie wśród uczniów kultury ekologicznej, rozbudzenie poczucia współodpowiedzialności za stan otaczającego nas świata, zainteresowanie przyrodą polskich parków narodowych.
Do rywalizacji zgłosiło się 17 szkół podstawowych powiatu mińskiego, ale ostatecznie przystąpiło 16 uczniów (po jednej osobie z każdej szkoły).
Podczas godzinnego sprawdzianu uczestnicy mogli wykazać się swoimi wiadomościami o Babiogórskim Parku Narodowym oraz o ochronie przyrody. Musieli wskazać, który pojazd pozostawia najmniejszy ślad węglowy, określić, jakie organizmy umieszczone są w polskiej Czerwonej Księdze, przyporządkować odpady do odpowiednich pojemników, rozpoznać pospolite rośliny występujące przy drogach. Większość pytań dotyczyła jednak położenia i przyrody Babiogórskiego Parku Narodowego.
Uczniowie byli dobrze przygotowani, wykazali się rozległą wiedzą. Różnice między zwycięzcami były minimalne.
Oto laureaci:
I miejsce – Mikołaj Wawrzyniak ze Szkoły Podstawowej w Brzózem
II miejsce – Kamil Włodarczyk ze Szkoły Podstawowej w Jeruzalu
III miejsce – Wiktoria Szostak ze Szkoły Podstawowej w Wielgolesie
III miejsce – Kacper Nowak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz upominki ufundowane przez Nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki, laureaci dodatkowo albumy, a zwycięzca statuetkę.
Przed rozdaniem nagród obecny na konkursie przedstawiciel Nadleśnictwa Mińsk Mazowiecki wylosował nazwę parku narodowego, który będzie tematem przewodnim konkursu w przyszłym roku szkolnym. Jest to Drawieński Park Narodowy.

Czytaj więcej: X Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny EKOŻACZEK 2023 za nami
Małgorzata Chodorek
Kategoria:

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych powiatu mińskiego do udziału w Powiatowym Konkursie Przyrodniczo - Ekologicznym EKOŻACZEK 2023.
W tym roku tematem turnieju jest Babiogórski Park Narodowy – miejsce występowania wielu rzadkich oraz interesujących gatunków grzybów, roślin i zwierząt w tym również objętych ochroną prawną.
Konkurs służy również poszerzeniu wiedzy uczniów powiatu mińskiego nt. szeroko rozumianej ochrony środowiska i ekologii.

Patronat:

logo MKO  PUS7C

REGULAMIN (KLIKNIJ>>>)  
HARMONOGRAM (KLIKNIJ>>>)
KARTA ZGŁOSZENIA (KLIKNIJ>>>)  
ZGODA RODZICA (KLIKNIJ>>>)

BPolkowska
Kategoria:

20221028 105834

Dnia 28 października w Szkole Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim odbył się finał  IX Powiatowego Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego EKOŻACZEK 2022, który objęty został patronatem Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki logo misk oraz Nadleśnictwa Mińsk Mazowiecki logo lasy1.
Celem konkursu było uwrażliwienie na piękno i bogactwo środowiska naturalnego, propagowanie wśród uczniów kultury ekologicznej, rozbudzenie poczucia współodpowiedzialności za stan otaczającego nas świata, zainteresowanie przyrodą polskich parków narodowych. Podczas godzinnego sprawdzianu uczniowie klas IV – VIII ze szkół podstawowych mogli wykazać się swoimi wiadomościami o Biebrzańskim Parku Narodowym.

Czytaj więcej: Ekożaczek 2022
BPolkowska
Kategoria:

Po dwuletniej przerwie powracamy do rywalizacji w Powiatowym Konkursie Przyrodniczo - Ekologicznym EKOŻACZEK 2022.
W tym roku tematem turnieju jest Biebrzański Park Narodowy – największa ostoja ptactwa wodnego w Europie Środkowej, doświadczona pożarem, który strawił ogromne połacie łąk i torfowisk. Konkurs służy również poszerzeniu wiedzy uczniów powiatu mińskiego nt. szeroko rozumianej ochrony środowiska i ekologii.
Patronat

logo lasy1logo misk

ZAPROSZENIE I REGULAMIN (KLIKNIJ>>>)  
KARTA ZGŁOSZENIA (KLIKNIJ>>>)  
ZGODA RODZICA (KLIKNIJ>>>) 

Sylwia Łojek
Kategoria:

Informujemy, że względu na przewidywaną kulminację

czwartej fali zakażeń wirusem SARS-CoV-2,

przewidziany na 29 października

Powiatowy Konkurs Ekologiczny Ekożaczek 2021

ZOSTAJE PRZESUNIĘTY na 28 października 2022r.

Administrator
Kategoria:

Informujemy, że z powodu zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2,

w trosce o bezpieczeństwo uczestników, ich bliskich

oraz wszystkich osób zaangażowanych w przygotowania,

dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z Organizatorami podjęła decyzję

o przesunięciu na rok następny konkursu Ekożaczek 2020.

Administrator
Kategoria:

EKOŻACZEK 2019

Białowieski Park Narodowy

patronat:

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki


Turniej wiedzy EKOŻACZEK 2019
Białowieski Park Narodowy

1 miejsce Julia Jarzębska – Szkoła Podstawowa w Żakowie
2 miejsce Wiktoria Szostak – Szkoła Podstawowa w Wielgolesie
3 miejsce Natalia Nowak – Szkoła Podstawowa w Dobrem
Wyróżnienie Franciszek Korszla  – Szkoła Podstawowa nr 4 w Sulejówku

 
„Jestem przyjacielem przyrody”
 dla uczniów klas 4-8

1 miejsce Ewelina Sikorska  – Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulejówku
2 miejsce Martyna Nowak  – Szkoła Podstawowa w Górkach
3 miejsce Wiktoria Szostak  – Szkoła Podstawowa w Wielgolesie
3 miejsce Kinga Chróścicka  – Szkoła Podstawowa nr 1 w Mińsku Mazowieckim
Wyróżnienie  Julia Parol –  SP w Jakubowie
Wyróżnienie Maria Stanikowska  – SP w Jeruzalu
Wyróżnienie Amelia Czerepińska – SP w Dobrem

„Jestem przyjacielem przyrody”
dla uczniów klas 1-3

1 miejsce Barbara Wasilonek – Szkoła Podstawowa nr 1 w Mińsku Mazowieckim
2 miejsce Dawid Parol – Szkoła Podstawowa w Jakubowie
2 miejsce Bartosz Słubik - Szkoła Podstawowa nr1 w Mińsku Mazowieckim
3 miejsce Maja Sawicka  – Szkoła Podstawowa w Dobrem
3 miejsce Mikołaj Jackiewicz  – Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa w Mińsku Mazowieckim

"Bohaterem" Ekożaczka 2020 został Biebrzański Park Narodowy