Strona główna
Dziennik elektroniczny
Dokumenty
Mistrz wychowania
Pedagog i psycholog
Wydarzenia 2018/2019
Wydarzenia 2017/2018
Konkursy
Bezpieczna szkoła
Owoce w szkole
Jubileusz 100-lecie
Stow. "Dwie Jedynki"
Rada rodziców
Samorząd
Hymn szkoły
Budowa i remont
Historia szkoły

23-10-18

 

 

Stowarzyszenie "Dwie Jedynki" (KRS 0000440766)

działa przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 od 29 listopada 2012 roku.

Jego głównymi celami są:

działalność charytatywna na rzecz uczniów ZSM nr 1,
wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zespołu,
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
organizowanie i wspomaganie wypoczynku uczniów,
działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami w ramach wymian,
ochrona i promocja zdrowia.

W skład zarządu Stowarzyszenia "Dwie Jedynki" wchodzą:

pani Monika Sokołowska

prezes

pani Magdalena Dąbrowa

zastępca prezesa

pani Anna Gizińska

skarbnik

pani Hanna Wielgołaska

sekretarz

Zapraszamy do współpracy!

W związku z tym, że nasze Stowarzyszenie „Dwie Jedynki” najwcześniej po dwóch latach funkcjonowania może złożyć wniosek o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego,
a co za tym idzie - nie może jeszcze starać się o środki z odpisu podatkowego 1%,
podpisaliśmy porozumienie z Fundacją „Młodzi - Młodym”, która przekaże zebrane środki na konto naszego stowarzyszenia.

Jeżeli zechcecie Państwo nas wesprzeć, prosimy  o przekazanie 1% z  rozliczeń podatku za 2013 rok na rzecz Fundacji „Młodzi – Młodym” KRS 0000270261
z dopiskiem „Dwie Jedynki”.

Liczymy na Państwa pomoc

Zarząd Stowarzyszenia „Dwie Jedynki”

Moja pasja – moja przyszłość 

Warsztaty artystyczne „Moja pasja – moja przyszłość” to projekt, w którym wzięli udział młodzi ludzie w wieku od 11 do 16 lat, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika, Gimnazjum Miejskiego nr 1 im. Gen. Władysława Andersa oraz Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim. Jego głównym organizatorem było Stowarzyszenie „Dwie Jedynki” działające przy Zespole Szkół Miejskich nr 1, przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki. Projekt realizowano od 15 września do 16 listopada 2013 roku.

W ramach programu młodzież mogła rozwijać swoje pasje w czasie warsztatów tanecznych, fotograficznych i dziennikarskich. Zajęcia taneczne prowadził pan Jakub Chocholski, który dzięki ćwiczeniom gimnastycznym i choreograficznym nauczył uczestników zajęć nowych technik tańca, świadomości ciała, poczucia rytmu, rozwinął ich wyobraźnię i koordynację ruchową. Warsztaty fotograficzne z elementami grafiki komputerowej prowadzone były przez pana Marka Łodygę, który zapoznał uczniów z terminologią fotograficzną, zasadami kadrowania, oświetlenia, podziału zdjęć oraz posługiwania się sprzętem fotograficznym, a także nauczył ich wykorzystywania zdobytych umiejętności w praktyce, obróbki zdjęć i przygotowania plakatu. Natomiast podczas warsztatów dziennikarskich redaktor naczelny „Strefy Mińsk” – pan Dariusz Mól przybliżył uczestnikom zajęć zasady pracy dziennikarza, funkcjonowania redakcji, wydawania gazety, nauczył ich przeprowadzać wywiad czy przygotować reportaż, a także oprowadził po redakcji gazety.

Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach – dziecięcej i młodzieżowej, które liczyły od 13 do 19 uczestników. Każde warsztaty składały się z 3 modułów po 2 godziny dydaktyczne. Łącznie z projektu skorzystało 93 uczestników.

Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki udział w warsztatach był bezpłatny. Wybór grup docelowych nastąpił na zasadzie dobrowolności i ogólnej dostępności. Warunkiem uczestniczenia w projekcie była deklaracja udziału wyrażona przez uczestnika i jego rodziców.

Na zakończenie warsztatów wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wymiernym rezultatem przedsięwzięcia była wystawa zdjęć oraz album prezentujące twórczość uczestników warsztatów (fotografie można obejrzeć na stronie internetowej GM1 http://www.gm1minskmazowiecki.szkolnastrona.pl w zakładce – Stowarzyszenie „Dwie Jedynki”).

Innowacyjność zrealizowanych w ramach projektu działań stworzyła możliwości upowszechniania pozytywnych wzorców, inspirowania młodych ludzi do twórczych zachowań, rozwijania ich kreatywności, podniesienia samooceny i wiary we własne umiejętności. Projekt znacząco wzbogacił ofertę artystyczną edukacji pozaszkolnej, a jego uczestnicy nie tylko rozwinęli swoje pasje, ale również otrzymali możliwość bardziej świadomego zaplanowania dalszej drogi kształcenia. Zrealizowane działania wsparły również rodziców poprzez wzbogacenie oferty zajęć ukierunkowanych na odkrywanie i rozwijanie zainteresowań oraz pasji ich podopiecznych.

Duże zaangażowanie uczestników projektu oraz ich oczekiwania skłoniły zarząd Stowarzyszenia „Dwie Jedynki” do organizacji drugiej tury warsztatów.

koordynator projektu
Magdalena Dąbrowa

Harmonogram warsztatów artystycznych


Moja pasja – moja przyszłość

„Moja pasja – moja przyszłość” to projekt skierowany do młodych ludzi w wieku 9-16 lat chcących rozwijać swoje zainteresowania. Głównym celem projektu Stowarzyszenia „Dwie Jedynki” działającego przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Mińsku Mazowieckim jest odkrywanie oraz wspieranie rozwoju talentów dzieci i młodzieży.

W ramach programu realizowane będą warsztaty:

        taneczne prowadzone przez tancerza – pana Jakuba Chocholskiego, który dzięki zajęciom gimnastycznym i choreograficznym nauczy uczestników zajęć nowych technik tańca, świadomości ciała, poczucia rytmu, rozwinie ich wyobraźnię i koordynację ruchową;

        fotograficzne z elementami grafiki komputerowej prowadzone przez fotografa – pana Marka Łodygę, który zapozna uczniów z terminologią fotograficzną, zasadami kadrowania, oświetlenia, podziału zdjęć oraz posługiwania się sprzętem fotograficznym, a także nauczy ich wykorzystywania zdobytych umiejętności w praktyce, obróbki zdjęć, przygotowania plakatu;

        dziennikarskie, w czasie których dziennikarz, redaktor naczelny „Strefy Mińsk” – pan Dariusz Mól zapozna uczestników zajęć z zasadami pracy dziennikarza, funkcjonowania redakcji, wydawania gazety, nauczy ich przeprowadzać wywiad czy przygotować reportaż.

Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki udział w warsztatach będzie bezpłatny. Innowacyjność zaplanowanych działań stworzy możliwości upowszechniania pozytywnych wzorców, inspirowania młodych ludzi do twórczych zachowań, rozwijania ich kreatywności, podniesienia samooceny i wiary we własne umiejętności. Mamy nadzieję, że projekt znacząco wzbogaci ofertę artystyczną edukacji pozaszkolnej, a jego uczestnicy nie tylko rozwiną swoje pasje, ale również bardziej świadomie zaplanują dalszą drogę kształcenia.


Do pobrania:

Statut Stowarzyszenia "Dwie Jedynki"




do góry

Strona główna Dziennik elektroniczny Dokumenty Mistrz wychowania Pedagog i psycholog Wydarzenia 2018/2019 Wydarzenia 2017/2018 Konkursy Bezpieczna szkoła Owoce w szkole Jubileusz 100-lecie Stow. "Dwie Jedynki" Rada rodziców Samorząd Hymn szkoły Budowa i remont Historia szkoły

Ostatnia aktualizacja tej witryny 02-03-17