Strona główna
Dziennik elektroniczny
Dokumenty
Mistrz wychowania
Pedagog i psycholog
Wydarzenia 2018/2019
Wydarzenia 2017/2018
Konkursy
Bezpieczna szkoła
Owoce w szkole
Jubileusz 100-lecie
Stow. "Dwie Jedynki"
Rada rodziców
Samorząd
Hymn szkoły
Budowa i remont
Historia szkoły

23-10-18

 

Godziny pracy Wazne adresy Artykuły

Głównym zadaniem pedagoga  i psychologa jest pomoc uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji szkolnej lub/i rodzinnej.

Uczeń może zgłaszać się do pedagoga i psychologa,  gdy, np.

-  nie radzi sobie z programem nauczania

-  ktoś narusza jego prawa

-  ktoś stosuje wobec niego przemoc

-  potrzebuje pomocy i rady

-  chce porozmawiać

Rodzic może oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:

- trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne

- problemy z zachowaniem

- konflikty z rówieśnikami

Pedagog i psycholog szkolny wspiera  i oferuje pomoc rodzinie przeżywającej kryzys ( problemy finansowe, choroba- w tym alkoholowa, przemoc w rodzinie i inne).

do góry

 

Strona główna Dziennik elektroniczny Dokumenty Mistrz wychowania Pedagog i psycholog Wydarzenia 2018/2019 Wydarzenia 2017/2018 Konkursy Bezpieczna szkoła Owoce w szkole Jubileusz 100-lecie Stow. "Dwie Jedynki" Rada rodziców Samorząd Hymn szkoły Budowa i remont Historia szkoły

Ostatnia aktualizacja tej witryny 06-11-17