Agnieszka Bociarn
Odsłony: 192

 W związku z Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy  Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606), na podstawie art. 22b i 22c  Ustawy z dnia 13 maja 2016 r.  o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym  (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.) od dnia 15 lutego 2024 r. obowiązują będą nowe prawne.
„Polityka ochrony dzieci” to dokument skonstruowany jako zbiór zasad i procedur postępowania w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim, które mają być przestrzegane i stosowane w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia dziecka / ucznia.

„POLITYKA OCHRONY DZIECI” (KLIKNIJ>>>)